aluminyum

 Fleksibl ambalaj üretiminde kullanılan su buharı ve gazlara karşı en iyi bariyer malzemelerden biridir. Alüminyum  folyo, fleksibl ambalaj oluşumlarında laminasyonda birleştirici olarak kullanı­lır. Alüminyum folyonun mükemmel bariyer özelliğinin yanı sıra dekora­tif yanı da mevcut. Alüminyum folyo, alüminyum metalinden oluşan ve kalınlığı 6 mikrondan 150 mikrona kadar değişen kesintisiz bir dokudur. En çok kullanılan alüminyum folyolar, 7, 9 ve 12 mikron kalınlığında olanlardır. 6 ile 13 mikron arasında olan kalınlıklardaki alüminyum folyolar, diğer fleksbil ambalaj materyalleri ile laminasyon tekniğinden ya­rarlanılarak çok çeşitli fleksibl ambalajların üretilmesinde kullanılır. Bu katlar ince ölçülerdeki folyolarda bazen çok  ince delikler bulunur ki, bunlar metalin içinde ya da fabrikadaki makinelerde bulunan oksitler ve toz partiküllerinden meydana gelir. Metalin elastiki sınırlarını aşacak bir şekilde genişletilmesi de, bu deliklere neden olabilir. Bütün bu delikler, mikron birimiyle ölçülür ve ortalama çapı 25 mikrondan az olmak üzere, çok küçüktür.

 Düz folyoların dokusundan su buharı ve gazlar geçebilir; ancak bunların ne hızla geçtiği folyodaki deliklerin toplam alanlarına ve boyutlarına bağlıdır. Çünkü düz folyodan su buharı ve gazın geçmesi bu delikler ne­deniyle gerçekleşir. Diğer fleksibl ambalaj materyallerinde (kağıt, film) mekanizma, materyalden difüzyon yoluyla işler ve difüzyon hızı da ma­teryalin temel yapısı ve kalınlığından etkilenir, Ekonomik oluşumların sonuçları folyo üreticilerini daha ince folyo üretmeye yönlendirmiş. An­cak; üretim ve kullanım sırasındaki hatalar, alüminyum folyonun bariyer performansına küçük deliklerden daha çok zarar verir. Burada unutul­maması gereken en önemli nokta; bütün ambalajın bariyer durumunda potansiyel olarak zayıf noktalar oluşturan ısıyla kapanmış kısımlar olduğudur. Alüminyum folyonun kullanıldığı laminasyonlar sırasında oluşan kırışıklıklar, daha sonra folyonun yırtılmasına neden olur.

 Alüminyum folyoyla laminasyonda kullanılan film, kağıt ve yapışkan; basılabilirlik, dayanıklılık güçlülük, sürtünme direnci gibi olumlu özellikle­rin kazandırdığı gibi folyo üzerinde istenmeyen özellikler de yaratabilir. Örneğin; yanlış tip ve ağırlıkta kullanılan kağıt, ütüleme ve kullanım sı­rasında folyonun daha fazla yırtılmasına neden olur. Laminant, kaplama ve güçlendirme tabakaları ne kadar esnek olursa, dokunun son hali de o kadar iyi sonuç verir. Örneğin; PE gibi diğerlerine oranla daha yumuşak olup uzayabilen materyaller folyonun korunmasında oldukça etkilidir. Kıvrımları düzeltir, folyoyu güçlendirir, bariyer özelliklerini geliştirir.

 Alüminyum folyo, gaz ve su buharı bariyeri yüksek fleksibl ambalaj yara­tılması istendiğinde hala önemli tercihlerden biridir. Genellikle düşük maliyet yakalanabilmek için yeterli bariyeriteyi sağlayacak en ince folyo tercih edilir. Ancak unutulmamalıdır ki; ambalajlanan ürünün çeşitli, kullanım yöntemleri, dolum gibi birçok faktörün etkisi içinde gerçek kul­lanımda bariyer özelliğini sürdürebilmek için daha kalın folyo kullanıl­ması gerekebilir.

 Alüminyum folyo genel olarak birlikle kullanıldığı diğer fleksibl ambalaj materyallerinin çoğundan daha düşük bir uzanım oranına sahiptir. 6,5 mikron kalınlığındaki folyo, %2-2,5 oranında uzama gösterir. 50 mikronluk folyoda bu sayı, %12-15'tir. Aradaki farkın nedeni oldukça basit. Kalın folyoda uzayabilecek daha fazla metal vardır. Eğer kıvırma ya da ger­me, folyoyu uzama sınırlarının ötesinde zorlansa, folyo yırtılır ve bariyer potansiyelinin bir kısmı yok olur. Folyo ölçülerinin ve diğer faktörlerin seçimi, çok bilinmeyenli bir denklem gibidir. Benzer ya da paralel uygu­lamalardaki folyo laminasyonlarının  başarılı  performansları  hakkında edinilebilecek genel bilgi, uygun kombinasyonu bulma yolunda bir başla­ma noktası oluşturabilir; daha da önemlisi ortaya birden çok aday çıka­bilir. Bu durumda, istenilen kullanım alanının getireceği baskılara ya da benzer koşullara folyoyu tabii tutarak yapılacak gerçek bir ambalaj dene­yi, başarıyı garantilemek yolunda iyi bir adım oluşturur.

 

 Bariyer özelliklerinin yanında, alüminyum folyonun başka yararlı özel­likleri de vardır:

 Alüminyum folyo tamamen zehirsizdir ve dünyada gıda maddeleri ile direk temas etmesine izin verilen malzemelerdendir. Bütün fleksibl malzemelerle birlikte kullanılır. Alüminyum folyo üzerine baskı uygulanabilir (her iki tarafına da). Işığı oldukça iyi yansıtır. Kabartma dizayn yapılabilir.

 Bir tarafı mat ve gofrajlı, diğer taralı düzgün ve parlak olmak üzere üretilir. Göz alıcı dizaynlar yaratabilmek için ters baskılı bir filmle lamine edilebilir.

 İçinden folyonun görünebildiği şeffaf mürekkeplerin kullanımı, parlak­lığından bir şey kaybettirmeden hoş bir metalik renklendirme sağlar.

 Daha dekoratif amaçlar için kabartma da kullanılabilir.

 Çekilmiş kahve, hazır çorba gibi koku bariyerinin kesinlikle gerekli oldu­ğu ambalajlarda alüminyum folyo tercih edilir. Yine su buharı ve gaz bariyeritesi nedeniyle meyve suyu ambalajlarında ve birçok gıda ürünleri­nin ambalajlanmasında kullanılan fleksibl ambalajlarda alüminyum folyo kullanılır. Ancak ; alüminyumu üretmek için çok yüksek enerjiye gereksinim olduğundan alüminyum pahalıdır. Eğer alüminyum folyo yalnızca dekoratif amaçlı kullanılacak, bariyer özelliğinden yararlanılmayacak ise; başka bir malzemeyle metalize etmek bir alternatif olabilir. Yani buharlaştırılan alüminyum bir vakum altında plastik film ya da kağıt ağ tabaka üzerine yoğunlaştırılabilir . Burada alüminyum katmanı yüzeyde çok ince yalnızca, 0,04 mikron kalınlığındadır. Bariyer özelliği yalın filmlerden daha iyi olan metalize filmler birçok alanda alüminyum folyonun yerine kullanılıyor.